Search Results for: ସିଦ୍ଧବଳରାମଜୀଉ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର

ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମନ୍ଦିର

ଲେଖା: ତ୍ରିଲୋଚନ ସ୍ୱାଇଁ ~ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମନ୍ଦିର ~ देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥

Scroll to Top