ଶ୍ରୀଜୀଉ

1 thought on “ଶ୍ରୀଜୀଉ”

  1. Dr Sareeta Behera

    ଅନେକ ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ର ଅର୍ଥ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ରୁ ଉତ୍ତର ଟି ପାଇଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥନ୍ତ୍ତୁ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top