ଜୟଗାନ

ସୌରଭିତ ସୃଷ୍ଟି: ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ

ଜନ୍ମଭୂମିର ଜୟଗାନ, ଭକ୍ତକବିଙ୍କର ଏଇ କାଳଜୟୀ କବିତାରେ . .

~ ଜୟଗାନ ~
୧)
ଜୟ ଦେବୀ ! ଜନ୍ମଭୂମି 
କୀର୍ତ୍ତି-କୀରୀଟଧାରିଣୀ ।
ବନ୍ଦେ ଦେବୀ ! 
ଆଶାମୟୀ ନିଗୂଢ଼ ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ ।

(୨)
ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ମୋହ-ଅନ୍ତେ
ଯାଗ ମା ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ 
ବିଭୁ ପ୍ରସାଦେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ 
ହୁଅ ମା ଦୀନପାଳିନୀ.

(୩)
ଭୟ ଅବସାଦ ପାଷାଣ ଭାର 
ହର ମା ଭୟହାରିଣୀ ! 
ନବ ନବ ଆଶା ନବୀନ ତେଜ 
ଦିଅ ମା ଭର୍ଗ-ଶାଳିନୀ ।

(୪)
ମିଳନ ଆନନେ ଅମଳ ହାସ୍ୟ 
ପ୍ରକାଶ ଜଗନ୍ନୋହିନୀ ।
ସେ ମୁଖ ପ୍ରତିଭା ମହିମା ଦେଖି 
ପଳାଉ ଦୁଃଖ ଯାମିନୀ ।

(୫)
ତବ ଜାଗରଣୀ ଅଭୟ ଗୀତି 
ଗାଅ ମା ଦୀକ୍ଷା-ଦାୟିନୀ ।
ଶୋଣିତ ମୋହର ଉଠୁ ମା ନାଚି 
ଶୁଣି ତବ ଗୀତ ରାଗିଣୀ ।

(୬)
ଏ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଇ ଚରଣେ ତୋହର
ଘେନ ମା ପ୍ରାଣ-ଦାୟିନୀ ।
ଦେ ମା ଶକ୍ତି ଦେ ମା ବୀର୍ଯ୍ୟ
ସର୍ବ-କଲ୍ୟାଣରୂପିଣୀ ।

ଉପସ୍ଥାପନା: ଶିଶିର ସାହୁ ମନୋଜ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top